Overzicht van het Joodse huwelijks-en echtscheidingsrecht
Auteur: J.C. Al

Samenvatting

Voor het eerst in de Nederlandse (rechts)geschiedenis is er een basiswerk op het gebied van het Joodse Huwelijks- en echtscheidingsrecht geschreven. Het boek is van grote waarde omdat de discussies in het echtscheidingsrecht niet goed te volgen zijn als je niet op de hoogte bent van de Joodse huwelijks- en echtscheidingsregels. Ten tweede is er geen Nederlandstalig boek over dit onderwerp.

Dit boek is geschreven voor juristen die met Joodse huwelijken en echtscheiding te maken krijgen, alsmede voor de geïnteresseerde leken en anderen die zich uit interesse bezig houden met het Joodse recht. In dit overzicht zult u regels aantreffen omtrent het karakter van het Joodse huwelijk. In dat kader wordt aandacht besteed aan de verplichtingen van de man en die van de vrouw, die bij het aangaan van een Joods huwelijk horen.

Beschreven zijn ook de regels aangaande het huwelijkscontract (de Ketoeba) en de juridische status van Joodse huwelijken. Zowel bij het huwelijk als bij een echtscheiding zijn er rituele procedures die hierbij van wezenlijk belang zijn. In de Ketoeba – de huwelijksakte – kan men bijvoorbeeld allerlei zaken regelen; het is geen star, vaststaand document. In het laatste deel van het boek vindt u de gang van zaken bij een echtscheiding beschreven; de uitgewerkte procedure is in een bijlage opgenomen. Tevens treft u een bijlage aan met daarin de gang van zaken bij de Chalitza (het weigeren van een zwagerhuwelijk). De kennis die in dit boek wordt aangereikt, is gebaseerd op de Halacha – het Joodse recht –.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Overzicht van het Joodse huwelijks-en echtscheidingsrecht
Auteur J.C. Al
Uitgever Wolf Productions B.V.
Jaar Verschenen 2002
Taal nl
Pagina's pp. 235
ISBN139789058500274
Onderwerp Echtscheiding, Huwelijk, Trouwen

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!