De brief aan de Hebreeën
De brief aan de Hebreeën

Samenvatting

Iemand slaakte eens de verzuchting: ‘Had ik maar iemand die mij de Brief aan de Hebreeën eenvoudig kon uitleggen!’ De brief is immers lang niet gemakkelijk te begrijpen. Dit boek is een poging om de bedoeling van deze brief helder uit de verf te laten komen.

De brief laat zien hoe rijk de nieuwtestamentische gemeente is nu ze in het gebed vrijmoedig tot God mag naderen, omdat Zijn Zoon alles heeft volbracht door Zijn offerdood op Golgotha. Aangezien wij dit grote voorrecht hebben, moeten we er ook een goed gebruik van maken. Er kwam toen én er komt nu veel tegen het christelijk geloof op, maar bij de Hogepriester Jezus Christus is alles te vinden wat we nodig hebben, op weg naar ‘de stad die fundamenten heeft’.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel De brief aan de Hebreeën De brief aan de Hebreeën
Auteur ds. W. Pieters
Uitgever De Banier Uitgeverij
Jaar Verschenen 2015
Taal
Pagina's pp. 182
ISBN139789462782044
Onderwerp Hebreeen (brief)

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!