Evangelie naar Johannes

Bijbelteksten

Johannes 1:1In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

StudieboekenStudieboeken