Filemon (brief)

Bijbelteksten

Filemon 1:1Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, den geliefde, en onzen medearbeider,

Hadderech