Baal-Hamon
בַּעַל הָמוֹן H1174 "Baal-hamon",

Een plaats die alleen in Hoogl. 8:11 wordt genoemd en waar wordt gezegd dat Salomo daar een wijngaard had. De locatie is onbekend. Graetz stelt voor om te lezen "Baäl-Hermon" i.p.v. "Baalhamon", maar dit is louter vermoeden. Balamon (Judith viii. 3), waarmee Delitzsch en anderen het hebben getracht te identificeren, is volgens het Oude Testament Jibleam of Bileam, en het moderne Bel'ame, een matig vruchtbare vallei ten zuiden van de grote vlakte van Jizreël. Bickell en Cheyne elimineren van het woord, om de meter te behouden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!