Baal-Zebub
Βεελζεβούλ G954 "Beelzebub", בַּעַל זְבוּב H1176 "Baal-zebub",

Zie ook: Afgoden, Beelzebul,

Baal-Zebub (Hebreeuws בַּעַל זְבוּב H1176, Grieks Βεελζεβούλ G954), een afgod.

Inhoud

Bijbel

Baal-zebub was de afgod van Ekron (2 Kon. 1:2ev.) In het Nieuwe Testament Beelzebul genoemd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!