Engel des Heeren
מֲלְאָךְ H4397 "boodschapper, boodschapper (van God), gezant, engelen, koning",

Zie ook: Engelen, Engelverschijningen,

Engel des Heeren de specifieke aanduiding van een engel van God die meermalen als boodschapper zich aan mensen laat zien.

Inhoud

Bijbel

Sommigen identificeren מַלְאַ֤ךְ יְהוָה֙ de engel van de Heer als de vleesgeworden Christus, omdat in sommige teksten de engel wordt geïdentificeerd met de Heer zelf. Het is echter waarschijnlijker dat de engel van de Heer alleen maar God vertegenwoordigt; hij kan spreken voor de Heer, omdat hij met volledige bevoegdheid van de Heer wordt gestuurd.

In sommige gevallen is de engel duidelijk te onderscheiden van de Heer, bij het graf van Jezus daalt een engel van de Heer om de steen weg te wentelen (Mat. 28:2), waaruit blijkt dat dit dus niet Christus zelf is. Ook bij passages zoals bij Gideon blijkt dat deze een engel is met een boodschap  (Richt. 6: 11-23). Bij de verschijning in de tempel aan Zacharias identificeert de aartsengel Gabriël zichzelf als de engel van de Heer (Luk. 1:11, 19).

Het is niet zeker of altijd dezelfde engel in beeld is. Hoewel de eigennaam na het zelfstandig naamwoord "engel" expliciet is, kan dit gewoon aangeven dat een bepaalde engel wordt gezonden door de Heer en slechts in die bepaalde context wordt genoemd. Het hoeft dus niet op elke gelegenheid dezelfde engel te zijn, het hoeft zelfs niet in alle gevallen een engel te zijn, want in Mal. 2:7 lezen we dat ook priesters een engel van de Heer zijn.


Aangemaakt 27 februari 2006


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!