Eunice
Εὐνίκη G2131 "Eunice",

Zie ook: Personen, Namen,

Eunice (Grieks Εὐνίκη G2131), een persoon in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Eunice, moeder van Timotheüs. Wordt slechts eenmaal in de Bijbel genoemd "Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunice" (2 Tim. 1:5). Veel commentaren verwijzen naar 2 Timotheïs 3:15 waar staat "en dat je van kinds af aan bekend met de heilige geschriften" en stellen dat Eunice, samen met haar moeder Loïs, een vrome Jodin was die haar zoon Timotheüs een zorgvuldige kennis van Gods Woord gaf tijdens haar opvoeding.


Terminologie

De naam Εὐνίκη G2131 Eunice is afgeleid van εὖ G2095 en νίκη G3529 in de zin van "voorspoedige overwinning", "goede zege".


Geschiedenis

De naam Eunice komt zeer weinig voor. Er is een inscriptie gevonden (Corpus Regni Inscriptionum Bospor CIRB 1118) waar een koningin getrouwd was met Tiberius Julius Cotys I, koning van het Bosporuskoninkrijk (Wikipedia, Eunice):

[Τὸ]ν ἐκ προγόνων βα[σιλέων βασιλέα μέγαν]Τιβέριου Ίούλιου Ῥη[σκούποριν βασιλέως Κότυ]oς καὶ βασιλίσσης Eὐν[είκης]…
[To]n ek progonōn ba[sileōn basilea megan]Tiberiou Iouliou Rhē[skouporin basileōs Koty]os kai basilissēs Eyn[eikēs]…

De afstammeling van de koningen, grote koning Tiberius Julius Rhescuporis, zoon van koning Cotys en van koningin Eunice.


Aangemaakt 21 augustus 2006, laatst bijgewerkt 18 februari 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!