Junia
Ἰουνιᾶς G2458 "Junia",

Junia (Grieks Ἰουνιᾶς G2458), een persoon in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Wordt alleen in Romeinen 16:7 genoemd.

In het verleden is Junia vertaald met Junias, de mannelijke vorm van Junia. Deze vertaling is echter niet 100% houdbaar gebleken. De vrouwelijke naam Junia, hoewel gebruikelijk in het Latijn (er zijn ong. 250 vermeldingen bekend), is vrij zeldzaam in het Grieks. Naast Romeinen 16:7, zijn er slechts twee gevallen bekend in de Griekse literatuur (Plutarch Brut. 7.1.4; Tacitus Annals, 3:69; cf. D. Moo, Romans, p. 922). Het mannelijke Junias (als een samentrekking van Junianas), is echter nog zeldzamer: slechts een geval is bekend in de nog bestaande Griekse literatuur (Epiphanius noemt Junias in zijn Index discipulorum 125). Daar er ook andere man-vrouw combinaties zijn in deze groet (Prisca en Aquila vs. 3, Filologus en Julia vs. 15), is het logisch om Junia te zien als een vrouwelijke naam. (Dit moet niet te ver worden doorgevoerd, want in vers 12 zijn alle drie de personen  vrouwen [hoewel de eerste twee met elkaar zijn verbonden], en in vv. 9-11 zijn alle personen mannen). In het Grieks is er alleen een verschil van accent dat onderscheid maakt tussen Junias (man) en Junia (vrouwelijk).

Veel oude uitleggers zoals Ambrosiaster (339-97), Jerome (342-420), John Chrysostom (347-407), Theodoret van Cyrrhus (393-458), Ps.-Primasius (6de eeuw), John Damascene (675-749), Haymo van Faversham (~1200-1244), Hatto (?), Oecumenius (6de eeuw), Lanfranc of Bec (1005-89), Bruno the Carthusian (1032-1101), Theophylact (11de eeuw), Peter Abelard (1079-1142) en Peter Lombard (1100-1160) denken dat ze de vrouw was van Androníkus. Richard Bauckham identificeert Junia met Johanna de vrouw van Chusas (Richard Bauckham, Gospel Women : Studies of the Named Women in the Gospels. Eerdsmans, 2002), welke voorkomt in Lukas 8:3.

Als het verwijst naar een vrouw, is het mogelijk 1) dat ze de gave van apostelschap had, of 2) dat ze niet een apostel was, maar samen met Andronikus werd gewaardeerd door (of onder) de apostelen. Ook de term "prominente" betekent waarschijnlijk "bekende", wat suggereert dat Andronikus en Junia(s) goed bekend waren bij de apostelen.


Aangemaakt 20 januari 2007, laatst gewijzigd 5 mei 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!