Adam (persoon)
Ἀδάμ G76 "Adam", אָדָם H120 "mens, menselijk wezen, lieden, mensheid, man, mannen, Mensenkind", אָדָם H121 "Adam (stad), Adam",

Zie ook: Eva,

Adam (Hebreeuws אָדָם H121; Grieks Ἀδάμ G76), de eerste mens op aarde door God geschapen.

Inhoud

Bijbel


Terminologie

Hebreeuws אָדָם H121 "mens" van אָדָם H120 "mens, aarde" van אָדַםH119 "rood" (TWOT - 25a).


Christendom

Ds. Rottenberg gelooft dat de Bijbelse leer over de eenheid van het menselijk geslacht wetenschappelijker is en meer moeilijkheden uitsluit dan alle rassenhypothesen bij elkaar (ds Rottenberg, Semitisme en de Westeuropese volkeren, p. 23). Hij staat hier uitvoerig bij stil omdat alleen de volstrekte organische eenheid van de mensheid in de ene eerstgeschapen mens Adam, zoals de Bijbel die leert, de mens verplicht ieder ander mens als broeder te achten en lief te hebben (ds Rottenberg, Semitisme en de Westeuropese volkeren, p. 25).


Aangemaakt 8 maart 2005


Koop nu