Dieren (pratende)

Zie ook: Dieren / Fauna,

Bijbel

In de Bijbel komen we een tweetal passages tegen van "pratende dieren". De eerste is de slang in het paradijs (Gen 3:1ev.) en de tweede de ezel van Bileam (Num 22:28-30).

Inhoud

De slang

Inhoud

De ezel van Bileam

Inhoud

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!