Verliefdheid
חָשַׁק H2836 "log, set his love, desire, in love, filleted, delight", עֲגַב H5689 "verliefden",

Zie ook: Beeldbank, Liefde,

Verliefdheid is een gevoel dat iemand heeft in het begin van een liefdesrelatie of eenzijdig zonder relatie, alhoewel sommigen (vaak levenspartners) het voor de rest van hun relatie ervaren met elkaar. Er worden hormonen en neurotransmitters (oa. fenylethylamine, noradrenaline, adrenaline, endorfine, dopamine en oxytocine) in de hersenen aangemaakt als de persoon het doelwit van de verliefdheid ziet. De hormonen die vrijkomen zijn verslavend, waardoor de persoon de geliefde zo vaak mogelijk wil zien. Het is een emotionele reactie, vaak irrationeel en primitief (Wikipedia, verliefdheid).

Inhoud

Bijbel

Van Jakob wordt gezegd dat hij Rachel lief had en met haar wilde trouwen (Gen. 29:18). Enkele hoofdstukken later lezen we dat Sichem, de zoon van Hemor, verliefd was op Dina, de dochter van Jakob (Gen. 34:3, 8). Een ander geval is Michal, de dochter van Saul, die verliefd was op David (1 Sam. 18:20, 28).

Liefdesziek

In de Bijbel worden verschillende voorbeelden aangehaald van mensen die zo zwaar verliefd waren, dat ze "liefdesziek" waren. Zo lezen we van Ammon dat hij op bed lag om Thamar (2 Sam. 13:2) en in Hooglied lezen we חוֹלַת אַהֲבָה ḥôlat ʾahăbâ "ziek van liefde" (Hoogl. 2:5). De uitdrukking zelf is een stijlfiguur voor wat tegenwoordig meestal wordt aangeduid als 'liefdesziekte". Het was geassocieerd met een dergelijk diep verlangen naar lichamelijke en seksuele voldoening dat het zo zwaar woog op een persoon dat hij / zij fysiek en emotioneel uitgeput was.


Folklore

Ook in de oudheid gebeurde het dat jongens en meisjes bij elkaar kwamen en verliefd op elkaar raakten. In de woestijn was de rotemstruik (Retama raetam) vaak een goede hangplek voor de jeugd van de bedoeïenen. En zoals overal ter wereld kan het dan gebeuren dat een jongen daar een leuk meisje ontmoet met wie hij wil trouwen. En ook hij zit met het probleem hoe je dat nu aanlegt. De Rotem levert dan een oplossing. Zoals bij de meeste brem-soorten zijn de takken vrij dun en het is vrij gemakkelijk om in een bosje takken een knoop te leggen. De jongen doet dit dan ook onder het toeziend oog van het meisje. Als zij deze knoop er uit haalt dan betekent dit dat ze hem leuk vindt, als ze dat niet doet en de tak verdort dan is er geen hoop voor de jongen dat hij ooit met haar zal trouwen.


Aangemaakt 7 maart 2005, laatst bijgewerkt 8 februari 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!