Naamgeving
ἐπικαλέομαι G1941 "bijnaam geven", כָּנָה H3655 "vleien, aannemen, een erenaam geven, bijnaam, toenoemen", שֵׁם H8034 "naam, reputatie, titel",

Zie ook: Naam (verandering van), Personen, Namen,

Naamgeving, het geven van een naam aan iemand, met name bij de geboorte. Daarnaast werden namen ook op latere leeftijd soms veranderd, al dan niet in goddelijke opdracht.

Inhoud

Bijbel

Bij veel namen in de Bijbel zien we dat die past bij wat hij doet, bijvoorbeeld Jozua "De HEERE is verlossing" en de de profeet Jesaja "de HERE redt". De reden is dat het geven van een naam in het Oude Midden Oosten zeer belangrijk was omdat als men iemands naam kende men ook zijn wezen kende en dus wist wie of wat hij was.

Naamgeving voor de geboorte

Naamgeving bij de geboorte

Regelmatig zien we dat na de geboorte van een kind er een verklaring wordt gegeven waarom deze zo wordt genoemd.

Naamsverandering

verandering van naam

Het komt meermalen voor dat iemand tijdens zijn leven een andere naam krijgt. De eerste reden is dat deze beter past bij zijn doen en laten dan zijn eerste naam. Voorbeelden hiervan zijn oa. Abram "verheven vader" veranderd in Abraham "vader van een menigte volkeren" (Gen. 17:5) en die van zijn vrouw Sarai "vechtster" (?) tot Sara "vorstin, heerseres" (Gen. 17:15), terwijl hun kleinzoon Jakob "hielenlichter, bedrieger" wordt veranderd in Israël "strijder Gods" (Gen. 32:28; 35:10).

Een andere reden is dat de persoon in een ander land is gaan wonen en een naam aanneemt of krijgt die bruikbaar was in dat land. Voorbeelden zijn dat Farao Jozefs naam veranderde in Zafnath Paaneah (Gen. 41:45), terwijl Hadassa eenmaal in de harem de Perzische naam Esther kreeg (Esth. 2:7).

Bijnamen

Het gebruik van bijnamen (Hebreeuws כָּנָה H3655, Grieks ἐπικαλέομαι G1941) geven was ook in Bijbelse tijden bekend (cf. Job 32:21-22). Zo lezen we dat Lebbeus als bijnaam Thaddeus had (Mat. 10:3), Simon de bijnaam Petrus (Mark. 3:16), Johannes en Jakobus de bijnaam Boanerges (Mark. 3:17). Simeon had de bijnaam Niger of Neger (Hand. 13:1).


Aangemaakt 14 januari 2012, laatst bijgewerkt 19 december 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!