Exodus halteplaatsen

Zie ook: Beeldbank, Exodus, Uittocht,

Om de route te bepalen welke de Israëlieten volgden tijdens de Exodus is het belangrijk om te weten welke halteplaatsen ze aandeden. Niet allemaal zijn tegenwoordig meer bekend, maar door het determineren van deze halteplaatsen moet het mogelijk zijn om de berg Sinaï te bepalen.

Inhoud

Routes

Globaal zijn er drie routes om vanuit Egypte in Israël te komen, nl. de noordelijke, zuidelijke en centrale route.

Noordelijke route

De noordelijke route, welke langs de kust loopt zou de snelste zijn geweest. Echter in Ex. 13:17 wordt expliciet gezegd dat ze deze weg niet mochten nemen.

Zuidelijk route

De zuidelijke route loopt langs de Rode Zee.

Centrale route

De centrale route gaat dwars over het schiereiland en komt in grote lijnen overeen met de weg naar Sur.


Overzicht van halteplaatsen

Halteplaats Bijbelvers Omschrijving Moderne locatie
Rameses Ex. 12:37; Num. 33:3, 5 Raamses was een van de beste plekken in Egypte (Gen. 47:11) Pi-Ramesses: i.e. Tell ed-Dab'a/Qantir
Sukkoth Ex. 12:37, 13:20; Num. 33:5-6 Een Egyptische stad bij de grens Tjeku (Zuko),
Tell el-Maskhuta (Pithom)
Etham Ex. 13:20; Num. 33:6-8 "aan de rand van de woestijn" Ismailia?
Pi-hachiroth Ex. 14:2-3; Num. 33:7-8 Let. Mond van de Gorges, "tussen Migdol en de zee, tegenover Baal-Sefon" (mogelijk "de Baai van Hiroth") Baal-Sefon is geïdentificeerd met het huidige Tel Defneh (43 km zuidzuidwest van Port Said; J. Bimson, p. 71).
Mara Ex. 15:23; Num. 33:8-9 Let. 'bitterheid' 30 km noordelijk van As Suways (de poort van Suez)?
Elim Ex. 15:27, 16:1; Num. 33:9-10 Had 12 bronnen en 70 palmbomen  ?
Bij de Rode Zee Num. 33:10-11 - - In de buurt van de Golf van Suez
Wildernis van Sin Ex. 16:1, 17:1; Num. 33:11-12 God voorziet van kwartels en manna, "tussen Elim en Sinaï"
Dofka Num. 33:12-13 - - - -
Aluz Num. 33:13-14 - - - -
Rafidim Ex. 17:1, 19:2; Num. 33:14-15 God geeft Mozes bevel om op de "Rots van Horeb" te slaan, waarna er water uitstroomt om de dorst van het volk te lessen.  ?
Wildernis van Sinaï Ex. 19:1-2; Num. 10:12, 33:15-16 In de buurt van de berg Sinaï.
Kibroth Thaäva Num. 11:35, 33:16-17 Let. "de graven der vraatzuchtigen" Wadi Murrah, welke ongeveer 50 kilometer ten noordoosten van de zuidpunt van de Sinaï peninsula ligt?
Hazeroth Num. 11:35, 12:16, 33:17-18 - - - -
Rithma Num. 33:18-19 - - - -
Rimmon-perez Num. 33:19-20 - - - -
Libnah Num. 33:20-21 - - - -
Rissa Num. 33:21-22 - - - -
Kehelatha Num. 33:22-23 - - - -
gebergte van Safer Num. 33:23-24 - - - -
Harada Num. 33:24-25 - - - -
Makheloth Num. 33:25-26 - - - -
Tachath Num. 33:26-27 - - - -
Tharah Num. 33:27-28 - - - -
Mithcah Num. 33:28-29 - - - -
Hasmona
Num. 33:29-30 - - - -
Moseroth Num. 33:30-31 - - - -
Bene-jaakan Num. 33:31-32 - - - -
Hor-gidgad Num. 33:32-33 - - - -
Jotbatha
Num. 33:33-34 - - - -
Abrona Num. 33:34-35 - - - -
Ezeon-geber Num. 33:35-36 - - In het noordelijke gedeelte van de Golf van Aqaba
Kades-Barnea Num. 20:1, 22, 33:36-37; Deut. 1:2 In de Wildernis van Zin; Waar Mirjam werd begraven Zeer waarschijnlijk Ain el Qadeis
Berg Hor Num. 20:22, 21:4, 33:37-41 Bij de Edomitische grens; Waar Aäron werd begraven - -
Zalmona Num. 33:41-42 - - - -
Punon Num. 33:42-43 - - - -
Oboth

Num. 21:10-11, 33:43-44 - - - -
Abarim Num. 21:11, 33:44-45 - - - -
Dibon-Gad Num. 33:45-46 - - - -
Almon-diblathaim Num. 33:46-47 - - - -
Abarim Gebergte Num. 33:13-14 De Israëlieten hebben daar hun kamp bij de berg Nebo - -
Vlakte van Moab
Num. 22:1, 33:48-50 De Israëlieten hebben hun kamp bij de Jordaan River van Beith Hayishimoth tot Aveil Hashittim Veroverden het grootste gedeelte van de Trans-Jordanische regio

Aangemaakt op 22 mei 2017, laatst bijgewerkt op 7 februari 1918


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!