Grave sucking

Zie ook: Dwaalleringen, Graf, Begraafplaats,

Grave sucking (ook bekend als grave soaking of mantle grabbing) is wanneer iemand naar de rustplaats van een dode evangelist, genezer, apostel of profeet gaat en bidt in de hoop om dezelfde kracht of geest van deze dode te krijgen.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel vinden we geen verwijzingen naar deze vorm van necromantie. Het enige voorval, dat in de verte misschien hierop lijkt, is de dode die op het graf van Elisa werd gegooid, toen de Moabieten eraan kwamen, en tot leven kwam (2 Kon. 13:21). Echter is het bij grave sucking een bewuste daad, daar is in deze Bijbeltekst geen sprake van. Een ander voorbeeld welke soms wordt aangehaald is als Jozef zijn vader kust als die gestorven is (Gen. 50:1), echter ook dit lijkt meer een spontane reactie dan dat het de gewoonte was om doden te kussen.


Ontstaan

Het grave sucking is afkomstig uit de Bill Johnson’s Bethel Church in Redding, Californië, een organisatie die verbonden is met andere onconventionele praktijken zoals het Sozo-gebed en ketterse bewegingen zoals de Toronto-beweging en de Nieuwe Apostolische Reformatie. Tegenstrijdige bronnen beweren dat grave sucking een voortdurende grap is onder studenten van de Bethel School of Supernatural Ministry, wat, als dit waar is, een tragisch verkeerd gebruik van Bijbelse waarheid zou zijn (2 Tim. 2:15). Toch zegt Bill Johnson in zijn boek Physics of Heaven: "There are anointings, mantles, revelations and mysteries that have lain unclaimed, literally where they were left, because the generation that walked in them never passed them on. I believe it’s possible for us to recover realms of anointing, realms of insight, realms of God that have been untended for decades simply by choosing to reclaim them and perpetuate them for future generations" (geciteerd door Judy Franklin en Ellyn Davis in The Physics of Heaven: Exploring the Mysteries of God in Sound, Light, Energy, Vibrations, and Quantum Physics, Chapter 4: “Recovering Our Spiritual Inheritance,” Shippensburg, Penn.: Destiny Image Publishers, Inc., 2012). Of het nu oprecht of grappig is, het beoefenen van grave sucking, of de mantel grijpen heeft vele gelovigen op een dwaalspoor gebracht.


Jodendom

Sommige Joden hebben de gewoonte de מַצֵּבָה H4676 maṣṣēbâ (grafsteen) te kussen alvorens de begraafplaats te verlaten. Dit is echter niet een wijdverbreide gewoonte (Rabbi Yaakov Goldstein, The laws of a cemetery and its visitation). Vooral omdat ook קֶבֶר אָבוֹת qeber ʾābôt – het bidden bij een graf – niet wordt aangemoedigd (Jewish Virtual Library, Kever Avot).


Aangemaakt 15 december 2017, laatst bijgewerkt 25 oktober 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!