Heilige
ἅγιος G40 "heilige, heilig (iets zeer)", קָדוֹשׁ H6918 "heilig, heilige", קַדִּישׁ H6922 "holy, holy one, saint",

Zie ook: Artikelen Blog, Heiligen (RK), Heiligheid,

Onder heiligen (Hebreeuws קָדוֹשׁ H6918, Grieks ἅγιος G40, Aramees קַדִּישׁ H6922) worden de gelovigen in God of Jezus Christus bedoeld.

Inhoud

Bijbel

In het Oude Testament worden de gelovigen in de Heere heiligen genoemd (Deut. 33:3; Job 5:1; Ps. 16:3; 34:10; etc.). In het Nieuwe Testament wordt iedere gelovige in Jezus Christus als heilige gezien (Fil. 1:1; 4:21; Col. 1:2; etc.). Het is om die reden dat de kerk de gemeenschap der heiligen genoemd (cf. 1 Cor. 14:33).


Christendom

Rooms Katholieke kerk

→ hoofdartikel Heiligen (RK)

Binnen de Rooms Katholieke kerk is een heilige een titel die wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd.


Aangemaakt 13 oktober 2020


Koop nu