Wereld van Morgen

Zie ook: Herbert W. Armstrong, Lijst bekende sekten, Sekte,

De Wereld van Morgen is de Nederlandse tak van de Living Church of God (LCG), welke door Roderick C. Meredith na de dood van Herbert W. Armstrong werd opgericht, toen er in de jaren negentig in de voormalige The Worldwide Church of God (WCG) grote docrinale veranderingen plaatsvonden (die onrust en verdeeldheid veroorzaakten).

Inhoud

Stichter Roderick C. Meredith

LCG's stichter en leider was, tot aan zijn dood, Roderick C. Meredith (21 juni 1930 - 18 mei 2017).

Nadat Meredith in juni 1952 was afgestudeerd aan het Ambassador College in Pasadena, Californië, werd hij door Herbert W. Armstrong (leider van de Worldwide Church of God) aangesteld om WCG-gemeenten in Portland, Oregon; San Diego, Californië; en Seattle en Tacoma, Washington op te richten en voor te gaan. Op 20 december 1952 wijdde Armstrong hem en vier andere mannen – waaronder zijn oom Dr. C. Paul Meredith – tot evangelist, nadat hij van zijn predikantschap in Oregon naar het hoofdkantoor van de WCG in Pasadena, Californië, was teruggeroepen. Deze mannen waren de allereerste evangelisten van de WCG. Meredith was de jongste van de nieuw gewijde mannen en de vijfde die werd gewijd.

In de daaropvolgende jaren zou Meredith helpen bij het stichten van tal van WCG gemeenten in de Verenigde Staten. Hij zou ook vele doop- en evangelisatietournees maken in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Europa en Afrika. Van begin tot midden jaren vijftig, en later opnieuw in 1960, kreeg hij van Armstrong de opdracht in Groot-Brittannië te gaan wonen om daar gemeenten voor zijn kerk te vormen. Jarenlang was hij een van de leidende theologen en topmannen van de WCG, en een onderwijskracht aan het Ambassador College. Maar toen hij in de jaren zestig toezicht hield op de bediening, kreeg hij de reputatie te streng te zijn in zijn toepassing van de kerkelijke regels en voorschriften.


Ontstaan

Kort voor Armstrong overleed werd de leiding van de WCG overgedragen aan Joseph W. Tkach. Na de dood van Armstrong splitste Merideth zich af en begon in 1992 de Global Church of God (GCG). Nadat Meredith uit de GCG werd gezet richtte hij in 1998 de Living Church of God op.


Doctrines

Zie Docrines bij Herbert W. Armstrong.

Tien stammen

Net als de Brits Israël beweging menen zij dat de tien verloren stammen van Israël terug te vinden in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en West-Europa (Wereld van Morgen, Waar zijn de "Verloren" Stammen van Israël?):


Schietpartij door Terry Ratzmann

De groepering werd berucht vanwege de moorden op 12 maart 2005 door Terry Ratzmann op aanhangers van dit genootschap (Wikipedia, Terry Ratzmann; New York Times, 18 maart 2005). Er is geen sluitend motief voor de massamoord gevonden, hoewel de politie religieuze kwesties als mogelijke motieven voor de schietpartij heeft onderzocht.


Externe link(s)


Aangemaakt 30 oktober 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!