De Egyptenaar

Zie ook: Personen, Namen,

De Egyptenaar, een persoon in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

De bijnaam van een opstandeling die wordt genoemd door Claudius Lysias als die Paulus ervan verdenkt deze persoon te zijn (Hand. 21:38).


Historische achtergrond

De Egyptenaar was een messiaans-Joodse opstandleider uit de 1ste eeuw. Zijn opstand werd neergeslagen door de Romeinse procurator van Judea, Antonius Felix, waarbij de Egyptenaar vluchtte, terwijl veel van zijn volgelingen werden gedood en gevangen genomen, en de overigen erin slaagden te vluchten en zich te verbergen.

Josephus schrijft over hem "Er was een Egyptische valse profeet, die de Joden meer onheil aandeed dan de eerste; want hij was een bedrieger en deed zich ook voor als een profeet, en verzamelde dertigduizend mannen die door hem misleid werden; dezen leidde hij rond vanuit de woestijn naar de berg die de Olijfberg werd genoemd. Hij was gereed om vanaf die plaats Jeruzalem met geweld binnen te dringen; en als hij maar eenmaal het Romeinse garnizoen en het volk kon veroveren, was hij van plan over hen te heersen met behulp van zijn bewakers, die met hem de stad zouden binnendringen." (Fl. Josephus Jewish War 2.261-262)


Aangemaakt 11 november 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!