Shechita
שְׁחִיטָה H7821 "shechita, slachten",

Zie ook: Artikelen Blog, Kosher, Kashrut, Slachten (v.e. dier),

Shechita (Hebreeuws שְׁחִיטָה H7821) is het ritueel slachten van een dier in het Jodendom.

Inhoud

Bijbel

Het woord shechita komt als hapax voor in Kronieken, waar wordt gesproken "daarom waren de Levieten over de slachting [šĕḥîṭâ] der paaslammeren" (2 Kron. 30:17).

De rituele slachting is gebaseerd op het gebod in Deuteronomium 12:21 waar staat "zo zult gij slachten … gelijk als ik u geboden heb". Echter nergens in de Bijbel lezen we waaruit die instructies bestonden.


Jodendom

De shechita wordt behandeld in de Talmoed (Traktaat Chullin 1-2), de Mishnah (Sefer Kedoesja) en de Shulchan Aruch (Yoreh De'ah 1:27). Hierin wordt behandeld dat de slachting gedaan moet worden door een shochet (שׁוֹחֵט van שָׁחַט H7819) 'bevoegde slager'.

De shechita heeft tot doel het lijden van het dier tot een minimum te beperken. Halachisch correct slachten bestaat uit een halssnede die door de luchtpijp en de slokdarm moet gaan in het geval van zoogdieren, en door één van de twee in het geval van vogels. De snede moet zonder de minste onderbreking worden aangebracht met een scherp, glad mes dat vrij is van inkepingen.

Verboden is:


Aangemaakt 3 februari 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!