Palindroom

Zie ook: Beeldbank, Stijlfiguur,

Een palindroom is een woord of zin dat zowel van voor naar achteren als van achter naar voren gelezen hetzelfde uitziet.

Inhoud

Bijbel

In de grondtekst van de Bijbel komen diverse woorden voor welke een palindroom zijn, zoals Ἀββᾶ G5 "vader" (Mark. 14:36; Rom. 8:15; Gal. 4:6 †), ἅμα G260, ἀνά G303 of ἀλλά G235. Een ander voorbeeld is נָתַן H5414 "geven, zetten" welke als ונתנו "zij zullen geven/zetten" voorkomt (Ex. 12:7; 30:12) en waarvan ook de naam נָתָן H5416 "Nathan" is afgeleid.

Ook zijn er diverse andere namen, zoals דָּוִד H1732 "David", Ἄννα G451 "Anna" (Luk. 2:36) welke een palindroom zijn.

Het langste palindroom (voor zover bekend) in de Bijbel is לְאִֽיתִיאֵ֑ל לְאִ֖יתִיאֵ֣ל "tot Ithiel, tot Ithiel" (Spr. 30:1). Echter Aelred Cody wil in Jesaja 40:4b הֶֽעָקֹב֙ לְמִישֹׁ֔ור וְהָרְכָסִ֖ים לְבִקְעָֽה "wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden" het woord וְהָרְכָסִ֖ים (een hapax) veranderen in וְרוְשׁים, waardoor er een perfect palindroom ontstaat: הֶֽעָקֹב֙ לְמִישֹׁ֔ור וְרוְשׁים לְבִקְעָֽה (A. Cody, A Palindrome in Isaiah 40:4b: Allowing Restoration of an Original Reading) en welke een stuk langer is.


Christendom

Op een wijwatervont bij de Hagia Sophia is in het Grieks het volgende gegraveerd:

ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ
ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟͶΑͶ ΟΨΙͶ
Νίψον ἀνομήματα, μὴ μόναν ὄψιν

nipson anomēmata, mē monan opsin
"Was uw zonden, niet alleen uw gezicht"

Alle letters zijn verticaal symmetrisch, met de gestileerde N Ͷ in het rechterdeel, waardoor de zin niet alleen een palindroom is, maar ook een spiegelambigram, dat in beide richtingen op dezelfde manier kan worden gelezen. De zin werd voor het eerst geschreven op de apex bij de ingang van de kerk, en wordt toegeschreven aan Gregorius van Nazianzus.


Aangemaakt op 21 februari 2022Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!