Homeopathie

Zie ook: Geneeswijzen (alternatieve), Pseudowetenschap,

Homeopathie (samengesteld uit het Grieks ὅμοιος G3664 "gelijksoortig" en πάθος G3806 "lijden") is een pseudowetenschappelijke behandelingsmethode uit de alternatieve geneeskunde. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing of bewijs voor de farmacologische werkzaamheid van homeopathische middelen.

Het moet niet verward worden met kruidengeneeskunde, ook wel fytotherapie genoemd, waarbij de werkzame stoffen van planten als medicijn worden gebruikt.

Inhoud

Bijbel

De behandelingsmethode komt niet voor in de Bijbel omdat deze pas aan het einde van de 18de eeuw n.C. werd ontwikkeld.


Ontstaan

Homeopathie werd in 1796 geïntroduceerd door Samuel Hahnemann. Hahnemann verwierp de reguliere geneeskunde van het einde van de 18de eeuw als irrationeel en onverstandig omdat ze grotendeels ondoeltreffend en vaak schadelijk was. Hij pleitte voor het gebruik van enkelvoudige geneesmiddelen in lagere doses en bevorderde een immateriële, vitalistische visie op de werking van levende organismen. De term homeopathie werd bedacht door Hahnemann en verscheen voor het eerst in druk in 1807. Hij bedacht ook de uitdrukking "allopathische geneeskunde", die gebruikt werd om pejoratief te verwijzen naar de traditionele westerse geneeskunde.

Homeopathie bereikte haar grootste populariteit in de 19de eeuw. In 1825 werd het in de Verenigde Staten geïntroduceerd en de eerste homeopathische school werd geopend in 1835. In de loop van de 19de eeuw verschenen tientallen homeopathische instellingen in Europa en de Verenigde Staten. In deze periode kon de homeopathie relatief succesvol lijken, omdat andere vormen van behandeling schadelijk en ondoeltreffend konden zijn. Tegen het einde van de eeuw begon de praktijk af te nemen, en de laatste uitsluitend homeopathische medische school in de VS sloot in 1920.

Tijdens de jaren 1970 maakte de homeopathie een belangrijke comeback, waarbij de verkoop van sommige homeopathische producten vertienvoudigde. Deze trend viel samen met de opkomst van de New Age beweging, en kan gedeeltelijk te wijten zijn aan chemofobie, een irrationele voorkeur voor "natuurlijke" producten, en de langere consulttijden die homeopathische artsen boden.


Werking

De homeopathie is o.a. gebaseerd op vergaande verdunning van een verondersteld medicijn. Deze verdunning gaat zover dat de grens van Avogadro wordt bereikt. Dit wil zeggen dat de oplossing zo ver verdund is dat er nog maar een kans is van 1023 dat er nog een molecuul van de oorspronkelijke stof in het oplosmiddel zit. Hierdoor is er dan ook geen bewijs voor een therapeutisch effect dat verder gaat dan een placebo-effect. Het is om o.a. deze reden dat de wetenschappelijke geneeskunde de homeopathie verwerpt als een farmacologisch ondoeltreffende en in sommige gevallen riskante behandeling.

In een medisch artikel wordt homeopathie beschreven als "placebo therapy at best and quackery at worst" (Ernst E, Pittler MH. Efficacy of Homeopathic Arnica: A Systematic Review of Placebo-Controlled Clinical Trials. Arch Surg. 1998;133(11):1187–1190). Michael Baum en Edzard Ernst schrijven in een artikel "Homeopathy is among the worst examples of faith-based medicine… These axioms [of homeopathy] are not only out of line with scientific facts but also directly opposed to them. If homeopathy is correct, much of physics, chemistry, and pharmacology must be incorrect…" (The American Journal of Medicine, 122 (11): 973–974).


Christendom

Volgens verzekeraar Pro Life (een onderdeel van Zilveren Kruis) is "christelijke homeopathie hetzelfde als reguliere homeopathie. Ook de christelijke homeopathie gaat uit van de Bijbelse normen en waarden. En is daarmee voor u niet schadelijk op medisch en ethisch gebied" (Pro Life, Alternatieve geneeswijzen). Als onderbouwing verwijzen zij naar een rapport van het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut waarin staat "Homeopathie, bioresonantie-therapie en haptotherapie behoeven op Bijbels–theologische gronden niet principieel afgewezen te worden. Hoewel antroposofie als levensvisie in strijd is met het christelijk geloof, zijn toepassingen ervan (mits onvermengd met de levensvisie) verantwoord en zinvol. Als dergelijke therapieën/geneesmiddelen in een verzekeringspakket worden opgenomen, verdient het wel aanbeveling alleen contracten af te sluiten met geregistreerde beroepsbeoefenaars die zich niet met occulte praktijken bezighouden." (Naar een christelijk-ethisch kader voor een verantwoord zorgverzekeringspakket) en waaruit blijkt dat er toch enige kanttekeningen zijn te plaatsen.

Drs. R. van der Ven heeft hier een andere mening over en stelt "Homeopathie is geen neutrale, natuurlijke geneeswijze, maar een subtiel werkende geestelijke methode, die gaandeweg het christelijk geloof kan aantasten" en verwijst naar een document waarin Hahnemann verklaart "dat het bij het proces van potentiëren om niets anders gaat dan om het vrijkomen van de ‘innerlijke, spirituele, medicinale krachten van de ruwe grondstoffen’" (Zoeklicht, Vol. 90.24). Elders stelt van der Ven dat Hahnemann een occultist is en dat ook homeopathie occult is (B&O, Homeopathie). Echter in het toonaangevende werk van Dr. Kurt E. Koch, Occult ABC Exposing Occult Practices and Ideologies, komt zowel de naam Hahnemann als het woord homeopathie niet voor.

Er zijn dan ook geen concrete aanwijzingen gevonden dat homeopathie occult zou zijn, maar tegelijk kan ook niet gesteld worden dat het daarom "niet schadelijk op medisch en ethisch gebied" zou zijn zoals Pro Life propagandeert. Dit omdat meermalen wetenschappelijk is aangetoond dat het niet meer is dan een placebo-effect en dat veelal de personen die homeopathie bedrijven de reguliere geneeskunde afwijzen met alle desastreuze gevolgen van dien.


Aangemaakt 30 maart 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!