Rosh HaSjanah
רֹאשׁ H7218 "hoofd, belangrijkste", שָׁנֶה H8141 "jaar, jaarlijks",

Zie ook: Beeldbank, Feesten en rouwdagen, Jaar (Nieuw), Kalender (Hebreeuwse),

Rosh HaSjanah of Rosh HaShana (Hebreeuws רֹ֨אשׁ הַשָּׁנָ֜ה), de inluiding van een nieuw jaar. Het tijdstip komt overeen met het feest welke in Leviticus 23:24 en Numeri 29:1 werd ingesteld en op 1 Tishri van de Hebreeuwse kalender valt en overeenkomt met september/oktober van onze kalender. 

De eerstvolgende Rosh HaShanah wordt gevierd op

Inhoud

Bijbel

De dag wordt in Leviticus 23:24 beschreven als יֹ֥ום תְּרוּעָ֖ה "een dag van (bazuin)geschal, terwijl in Numeri 29:1 het wordt omschreven als een זִכְרֹ֥ון תְּרוּעָ֖ה "een gedachtenis van (bazuin)geschal". Omdat bij allerlei feestdagen vaak de sjofar wordt geblazen is het logisch dat ook op deze dag de sjofar wordt geblazen.

Tijdens en na de Babylonische ballingschap werd de Babylonische kalender overgenomen en werd het feest Rosh HaShanah genoemd omdat het op de eerste dag van het nieuwe jaar viel. Het woord רֹ֨אשׁ הַשָּׁנָ֜ה rō’š haššānâ komt alleen voor in Ezechiel 40:1 en is of een verwijzing naar "het begin van het jaar", of mogelijk een verwijzing naar Yom Kippur.

Deze dag moet niet verward worden met het "hoofd van de maanden" in Exodus 12:2, omdat het in deze tekst gaat over de maand Abib (cf. Ex. 13:4) en het startpunt is van een nieuw kalendersysteem.


Terminologie

De benaming Rosh HaSjanah is afgeleid van רֹאשׁ H7218 "hoofd" (in de zin van "begin, belangrijkste) en שָׁנֶה H8141 "jaar" met de betekenis "hoofd van het jaar", ie. de eerste dag van het jaar.

Naast Rosh HaSjanah zijn er nog vier andere namen voor deze dag (Jewish Treats, Five Names of Rosh Hashana):


Oorsprong

De oorsprong van het Rosh HaSjanah is verbonden met het begin van het economische jaar in de agrarische samenlevingen van het oude Nabije Oosten. Het nieuwe jaar was het begin van de cyclus van zaaien, groeien en oogsten; de oogst werd gemarkeerd door een eigen reeks grote landbouwfeesten. De Semieten stelden het begin van het nieuwe jaar meestal in de herfst, zoals de Assyriërs en Babyloniërs. Terwijl andere oude beschavingen daarvoor de lente kozen, zoals de Perzen of de Grieken. De voornaamste reden was in beide gevallen agrarisch, de tijd van het zaaien en het binnenhalen van de oogst.


Jodendom

Mogelijk is er een verwijzing naar Rosh HaSjanah in de Dode Zee-rol 4Q215a.

Rosh HaSjanah wordt thuis gevierd met een feestelijke maaltijd. Ronde challes en honingkoek ten teken van een zoet, onafgebroken jaar, mogen niet ontbreken op tafel. Het is de gewoonte dat men elkaar begroet met שנה טובה ומתוקה‎ shana tova 'metucha "heb een goed en zoet jaar" of שנה טובה‎ shana tova "een goed jaar".

In de synagoge staat de dienst in het teken van inkeer. Rosh HaSjanah is namelijk ook het begin van tien dagen van inkeer die uitmonden in Yom Kippur. In synagoge wordt op de sjofar (ramshoorn) geblazen om de mensen als het ware wakker te schudden. Dit gebeurt in deze volgorde:

Tashliech

's Middags is het de gewoonte naar een stromend water te lopen en daar kruimels in te werpen, als symbool voor de zonden die men heeft begaan. Er wordt een speciaal gebed erbij uitgesproken. Deze gewoonte heet תשליך‬‎ H7993 tashliech. Waarbij het woord tashliech komt uit een zin uit het boek Micha waar staat: וְתַשְׁלִ֛יךְ בִּמְצֻלֹ֥ות יָ֖ם כָּל־חַטֹּאותָֽם wəṯašəlîḵə biməṣulwōṯ yām kāl-ḥaṭṭō’wṯām "U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee" (Micha 7:19). Deze gewoonte is al vrij oud daar ook Josephus melding maakt dat de Joden naar de plaatsen van gebed bij de zee gingen, volgens de gewoonten van hun voorouders (F. Josephus, Antiquities, 14:10, § 23).

Christendom

→ hoofdartikel Bazuinenfeest

Bij sommige groeperingen binnen het christendom, zoals de Messiaanse beweging, staat het bekend als het Bazuinenfeest (Yom HaSjofar, lett. 'dag van de sjofar'). Deze term werd in 2014 voor het eerst regelmatig gebruikt en werd populair in 2015, hierbij is het (niet geheel) opvallend dat dit overeenkomt met de publicatie en vooraankondigingen van het boek Wake Up! van Emile-Andre Vanbeckevoort en Arno Lamm (cf. GoogleTrends, bazuinenfeest; WakeUp.nu, 21 sept. 2014), ook zal de zonsverduistering op 13 sept. 2015 een (astrologische) rol hebben gespeeld. In het Engelstalig gebied is de term 'Feast of Trompets' al langer bekend bij dezelfde groeperingen, en kwam daar in de jaren '90 in zwang. Binnen het jodendom is de term Yom HaSjofar onbekend (cf. The Jewish Trivia Quiz waar het als fout wordt bestempeld).

Voor hen is dit feest profetisch, de dag waarop Jezus wederkomst zal vallen: "de hemelse Bruidegom op deze kalenderdag komt voor Zijn Bruid" (WakeUp.nu, 21 sept. 2014), zij baseren zich dan op 1 Thessalonicensen 4:16 "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel" (HSV).


Astronomie

Strikt genomen begint het feest als de eerste sikkel na nieuwe maan is waargenomen. Hoe lastig dit is blijkt uit de afbeelding hiernaast waarbij het 4 uur na nieuwe maan is.

Omdat het feest begint als het nieuwe maan is, is het logisch dat er zonsverduisteringen zijn geweest die samenvielen of zullen vallen met dit feest. Hieronder een niet volledige lijst:


Aangemaakt 5 september 2006


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!