Moord
φόνος G5408 "moord, doodslag", רָצַח H7523 "moorden, doodslaan",

Zie ook: Artikelen Blog, Criminaliteit, Doodslag, Moordenaar, Wurging, Zelfmoord,

Moord is het op onwettige wijze opzettelijk beëindigen van het leven van een ander. Indien iemand in een opwelling wordt gedood, wordt dit doodslag genoemd. Dood door schuld is als iemand om het leven komt door verwijtbaar gedrag of nalatigheid, waarbij de dader niet bedoelde te doden.

Moord bij de vijfde rib → Rib

Inhoud

Bijbel

In tegenstelling tot tegenwoordig wordt in de Bijbel alleen onderscheid gemaakt met het doden op wettige wijze (bv. in oorlogstijd, of door optreden van de wachters, of de doodstraf), alle andere vormen worden moord genoemd op basis van de tekst "Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden" (Gen. 9:6).

Zowel in het Oude als Nieuwe Testament wordt regelmatig gesproken over het vermoorden van profeten (zie → profeten)

Oude Testament

Er zijn Oudtestamentische wetten die gradaties aangeven ingeval van moord en de moordenaar gelegenheid geven om te vluchten of om zijn schuld te betalen. Zo geldt bij doodslag dat iemand moet sterven (Ex. 21:12; Lev. 24:17), maar er zijn wel vrijsteden waar de doodslager naartoe kan vluchten (Ex. 21:13). Echter wordt bepaald dat het geen doodslag is dan moet deze persoon bij het altaar (de plek waar hij oa. naartoe kon vluchten) worden weggehaald (Ex. 21:14).

Als men een dood iemand vindt in de velden, waarbij niet bekend is wie de moordenaar is, dan moet de dichtstbijzijnde stad een koe offeren op die plek door het de nek breken, hun handen wassen omdat ze onschuldig zijn en vervolgens bidden: "Onze handen hebben dit bloed niet vergoten en onze ogen hebben het niet gezien. Doe verzoening over Uw volk Israël, dat U, HEERE, verlost hebt, en leg geen onschuldig bloed te midden van Uw volk Israël! Dan zal die bloedschuld voor hen verzoend zijn" (Deut. 21:1-9).

Nieuwe Testament

Bekend is de moord op Johannes de Doper.


Aangemaakt 4 februari 2005


Koop nu