1 Petrus 4:14

SVIndien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en [de Geest] van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.
Steph ει ονειδιζεσθε εν ονοματι χριστου μακαριοι οτι το της δοξης και το του θεου πνευμα εφ υμας αναπαυεται κατα μεν αυτουσ βλασφημειται κατα δε υμασ δοξαζεται
Trans.ei oneidizesthe en onomati christou makarioi oti to tēs doxēs kai to tou theou pneuma eph ymas anapauetai kata men autous̱ blasphēmeitai kata de ymas̱ doxazetai

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Lastering
Mattheus 5:10, 1 Petrus 2:20, 1 Petrus 3:14

Aantekeningen

Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en [de Geest] van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ει
Indien
ονειδιζεσθε
gij gesmaad wordt

-
εν
om
ονοματι
den Naam
χριστου
van Christus
μακαριοι
zo zijt gij zalig
οτι
want
το
-
της
-
δοξης
der heerlijkheid
και
en
το
-
του
-
θεου
van God
πνευμα
de Geest
εφ
op
υμας
-
αναπαυεται
rust

-
κατα
aangaat
μεν
Hij wordt wel
αυτους
Wat hen
βλασφημειται
gelasterd

-
κατα
aangaat
δε
maar
υμας
wat
δοξαζεται
Hij wordt verheerlijkt

-

Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en [de Geest] van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!