Kerstfeest

Kerst komt er weer aan, op de diverse Social Media zijn alweer de eerste discussies aan de gang of we het wel op de juiste dag vieren, of het niet een heidens feest is en nog meer van dit soort opmerkingen. Zowel op onze website als weblog zijn in de voorgaande jaren meermalen een en ander behandeld, hieronder een overzicht van de belangrijkste vragen met een link naar het artikel op onze blog waarin een antwoord wordt gegeven, tussen haakjes wordt naar een hoofdartikel op onze website verwezen waar vaak het onderwerp uitgebreider wordt behandeld.


In welk jaar is Jezus geboren? (→ Geboorte van Jezus)

In welke maand Jezus is geboren?


Werd Jezus geboren in een stal?

Was de kribbe niet een broodbak?

Waarom werd Jezus in doeken gewikkeld?

Was er een volkstelling?

Wie waren de wijzen uit het oosten? (→ Magoi)

Wat weten we over de herders? (→ Herders)

Wat is de Ster van Bethlehem? (→ Ster van Bethlehem)

Hieronder een overzicht van de vele theorieën die de afgelopen jaren zijn bedacht

Was Maria wel een maagd? (→ Maria)

Overige zaken rondom de geboorte van Jezus (→ Geboorte van Jezus)

Hoeveel kinderen werden er in Bethlehem vermoord?


Wordt de kerstboom beschreven in de Bijbel? (→ kerstboom)

Kerstfeest is een heidens feest

Kerst, Traditie en Schrift

Overigen kerstgewoonten

Kerst wel of niet vieren?

Overig


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken