1 Petrus 5:6

SVVernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.
Steph ταπεινωθητε ουν υπο την κραταιαν χειρα του θεου ινα υμας υψωση εν καιρω
Trans.tapeinōthēte oun ypo tēn krataian cheira tou theou ina ymas ypsōsē en kairō

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel), Huistafels
Job 22:23, Job 22:29, Spreuken 29:23, Mattheus 23:12, Lukas 14:11, Jakobus 4:10

Aantekeningen

Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ταπεινωθητε
Vernedert

-
ουν
dan
υπο
onder
την
-
κραταιαν
de krachtige
χειρα
hand
του
-
θεου
Gods
ινα
opdat
υμας
Hij
υψωση
verhoge

-
εν
te
καιρω
Zijner tijd

Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.

____

Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!