1 Timotheus 1:12

SVEn ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, [namelijk] Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, [mij] in de bediening gesteld hebbende;
Steph και χαριν εχω τω ενδυναμωσαντι με χριστω ιησου τω κυριω ημων οτι πιστον με ηγησατο θεμενος εις διακονιαν
Trans.kai charin echō tō endynamōsanti me christō iēsou tō kyriō ēmōn oti piston me ēgēsato themenos eis diakonian

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, [namelijk] Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, [mij] in de bediening gesteld hebbende;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
χαριν
-
εχω
ik dank

-
τω
Hem, Die
ενδυναμωσαντι
bekrachtigd heeft

-
με
mij
χριστω
Christus
ιησου
Jezus
τω
-
κυριω
Heere
ημων
onzen
οτι
dat
πιστον
getrouw
με
Hij mij
ηγησατο
geacht heeft

-
θεμενος
gesteld hebbende

-
εις
in
διακονιαν
de bediening

En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, [namelijk] Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, [mij] in de bediening gesteld hebbende;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!