1 Timotheus 2:2

SVVoor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.
Steph υπερ βασιλεων και παντων των εν υπεροχη οντων ινα ηρεμον και ησυχιον βιον διαγωμεν εν παση ευσεβεια και σεμνοτητι
Trans.yper basileōn kai pantōn tōn en yperochē ontōn ina ēremon kai ēsychion bion diagōmen en pasē eusebeia kai semnotēti

Algemeen

Zie ook: Overheid, Politiek
Jeremia 29:7

Aantekeningen

Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υπερ
Voor
βασιλεων
koningen
και
en
παντων
allen
των
-
εν
die in
υπεροχη
hoogheid
οντων
zijn

-
ινα
opdat
ηρεμον
wij een gerust
και
en
ησυχιον
stil
βιον
leven
διαγωμεν
legden mogen

-
εν
in
παση
alle
ευσεβεια
godzaligheid
και
en
σεμνοτητι
eerbaarheid

Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!