1 Corinthiers 10:9

SVEn laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield.
Steph μηδε εκπειραζωμεν τον χριστον καθως και τινες αυτων επειρασαν και υπο των οφεων απωλοντο
Trans.mēde ekpeirazōmen ton christon kathōs kai tines autōn epeirasan kai ypo tōn opheōn apōlonto

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Numeri 21:5, Psalm 106:14

Aantekeningen

En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μηδε
En
εκπειραζωμεν
verzoeken

-
τον
-
χριστον
laat ons Christus
καθως
gelijk
και
en
τινες
sommigen
αυτων
van hen
επειρασαν
verzocht hebben

-
και
ook
υπο
werden van
των
-
οφεων
de slangen
απωλοντο
vernield

-

En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!