1 Corinthiers 12:27

SVEn gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.
Steph υμεις δε εστε σωμα χριστου και μελη εκ μερους
Trans.ymeis de este sōma christou kai melē ek merous

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Romeinen 12:5, Efeziers 1:23, Efeziers 4:12, Efeziers 5:23, Colossenzen 1:24

Aantekeningen

En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υμεις
gijlieden
δε
En
εστε
zijt

-
σωμα
het lichaam
χριστου
van Christus
και
en
μελη
leden
εκ
in
μερους
het bijzonder

En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!