1 Corinthiers 12:9

SVEn een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest.
Steph ετερω δε πιστις εν τω αυτω πνευματι αλλω δε χαρισματα ιαματων εν τω αυτω πνευματι
Trans.eterō de pistis en tō autō pneumati allō de charismata iamatōn en tō autō pneumati

Algemeen

Zie ook: Gebedsgenezing, Geestesgaven

Aantekeningen

En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ετερω
een ander
δε
En
πιστις
het geloof
εν
door
τω
-
αυτω
denzelfden
πνευματι
Geest
αλλω
een ander
δε
en
χαρισματα
de gaven
ιαματων
der gezondmakingen
εν
door
τω
-
αυτω
denzelfden
πνευματι
Geest

En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!