1 Corinthiers 5:12

SVWant wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn?
Steph τι γαρ μοι και τους εξω κρινειν ουχι τους εσω υμεις κρινετε
Trans.ti gar moi kai tous exō krinein ouchi tous esō ymeis krinete

Algemeen

Zie ook: Oordelen

Aantekeningen

Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τι
wat
γαρ
Want
μοι
heb ik
και
ook
τους
-
εξω
die buiten
κρινειν
zijn te oordelen

-
ουχι
niet
τους
-
εσω
die binnen
υμεις
gijlieden
κρινετε
Oordeelt

-

Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gijlieden niet die binnen zijn?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!