1 Corinthiers 9:20

SVEn ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; dengenen, die onder de wet zijn, [ben ik geworden] als onder de wet zijnde, opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou.
Steph και εγενομην τοις ιουδαιοις ως ιουδαιος ινα ιουδαιους κερδησω τοις υπο νομον ως υπο νομον ινα τους υπο νομον κερδησω
Trans.kai egenomēn tois ioudaiois ōs ioudaios ina ioudaious kerdēsō tois ypo nomon ōs ypo nomon ina tous ypo nomon kerdēsō

Algemeen

Zie ook: Jood, Joden
Handelingen 16:3, Handelingen 18:18, Handelingen 21:23

Aantekeningen

En ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; dengenen, die onder de wet zijn, [ben ik geworden] als onder de wet zijnde, opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εγενομην
geworden

-
τοις
-
ιουδαιοις
ik ben den Joden
ως
zijn, als
ιουδαιος
een Jood
ινα
opdat
ιουδαιους
ik de Joden
κερδησω
winnen zou

-
τοις
-
υπο
onder
νομον
de wet
ως
als
υπο
ik degenen, die onder
νομον
de wet
ινα
zijnde, opdat
τους
-
υπο
dengenen, die onder
νομον
de wet
κερδησω
zijn, winnen zou

-

En ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; dengenen, die onder de wet zijn, [ben ik geworden] als onder de wet zijnde, opdat ik degenen, die onder de wet zijn, winnen zou.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!