1 Thessalonicensen 5:12

ABWij smeken jullie, broers, te zien degenen die zich voor jullie inspannen en degenen die jullie in de Machthebber besturen en degenen die jullie waarschuwen.
SVEn wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;
Steph ερωτωμεν δε υμας αδελφοι ειδεναι τους κοπιωντας εν υμιν και προισταμενους υμων εν κυριω και νουθετουντας υμας
Trans.erōtōmen de ymas adelphoi eidenai tous kopiōntas en ymin kai proistamenous ymōn en kyriō kai nouthetountas ymas

Aantekeningen

En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ερωτωμεν
wij bidden

-
δε
En
υμας
-
αδελφοι
broeders
ειδεναι
erkent

-
τους
degenen, die
κοπιωντας
arbeiden

-
εν
in
υμιν
-
και
en
προισταμενους
voorstanders zijn

-
υμων
uw
εν
onder
κυριω
den Heere
και
en
νουθετουντας
vermanen

-
υμας
-

En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!