2 Petrus 1:1

SVSimeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus;
Steph συμεων πετρος δουλος και αποστολος ιησου χριστου τοις ισοτιμον ημιν λαχουσιν πιστιν εν δικαιοσυνη του θεου ημων και σωτηρος ιησου χριστου
Trans.symeōn petros doulos kai apostolos iēsou christou tois isotimon ēmin lachousin pistin en dikaiosynē tou theou ēmōn kai sōtēros iēsou christou

Algemeen

Zie ook: Granville Sharp Regel, Jezus Christus, Nieuwe Testament, Petrus, Petrus (brieven)

Titel

Auteur

Ontstaan

Thema

Synopsis

 1. Het geestelijk leven.
  1. Begroeting (1:1-2)
  2. De roeping (1:3)
  3. Zekerheid door kostbare beloften (1:4)
  4. Zeven belangrijke stappen in onze groei (1:5-8)
  5. Onze uiteindelijke bestemming (1:10-11)
  6. Ter herinnering als afscheid (1:12-15)
  7. Een glorievolle ervaring (1:16-18)
  8. De goddelijke oorsprong en de kracht van de Schriften (1:19-21)
 2. Valse leraars, hun karakter en leer
  1. Hun tegenstand en ontkenning van Christus (2:1)
  2. Hun populariteit, duivelse invloed en hypocrisie (2:2-3)
  3. De oordelen van God over o.a. gevallen engelen, Sodom en Gomorra,... zijn waarschuwingen voor de goddelozen (2:4-6)
  4. Het behoud van de rechtvaardigen voor het komende oordeel (2:7-9)
  5. Verdere beschrijving van dwaalleraars:
   1. hun overspeligheid en excessen (2:10-13)
   2. hun verderfelijke invloed (2:14-16)
   3. hun leegheid en onstandvastigheid (2:17)
   4. hun luidruchtige woorden die tot slavernij en corruptie leiden (2:18-19)
   5. hun afvalligheid en verdorvenheid (2:20-22)
 3. Voorspellingen aangaande de Dag des Heren en oproep tot standvastigheid
  1. Het doel van deze brief (3:1-2)
  2. Het einde van de spotters (3:3-4)
  3. Het negeren van waarschuwingen
   1. in het Oude Testament (3:5-6)
   2. in verband met het komende oordeel (3:7)
  4. Uitleg van de goddelijke beschikkingen
   1. de lengte van Gods dagen (3:8)
   2. door genade wordt het oordeel uitgesteld (3:9)
  5. De zekerheid van de komst van de dag des Heren (3:10)
  6. Houding en hoop van de gelovigen (3:11-14)
  7. Een aanbeveling van Paulus' brieven en waarschuwing tegen afwijzen van de Schriften (3:15-16)
  8. Oproep tot standvastigheid en geestelijke groei (3:17-18)

Aantekeningen

Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συμεων
Simeon
πετρος
Petrus
δουλος
een dienstknecht
και
en
αποστολος
apostel
ιησου
van Jezus
χριστου
Christus
τοις
-
ισοτιμον
aan degenen, die even dierbaar
ημιν
met ons
λαχουσιν
verkregen hebben

-
πιστιν
geloof
εν
door
δικαιοσυνη
de rechtvaardigheid
του
-
θεου
God
ημων
van onzen
και
en
σωτηρος
Zaligmaker
ιησου
Jezus
χριστου
Christus

Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!