2 Petrus 2:11

SVDaar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen.
Steph οπου αγγελοι ισχυι και δυναμει μειζονες οντες ου φερουσιν κατ αυτων παρα κυριω βλασφημον κρισιν
Trans.opou angeloi ischyi kai dynamei meizones ontes ou pherousin kat autōn para kyriō blasphēmon krisin

Algemeen

Zie ook: Engelen, Lastering
Judas 1:9

Aantekeningen

Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οπου
Daar
αγγελοι
de engelen
ισχυι
in sterkte
και
en
δυναμει
kracht
μειζονες
-
οντες
zijnde

-
ου
geen
φερουσιν
voortbrengen

-
κατ
tegen
αυτων
hen
παρα
voor
κυριω
den Heere
βλασφημον
lasterlijk
κρισιν
oordeel

Daar de engelen in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!