2 Timotheus 1:6

SVOm welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die in u is, door de oplegging mijner handen.
Steph δι ην αιτιαν αναμιμνησκω σε αναζωπυρειν το χαρισμα του θεου ο εστιν εν σοι δια της επιθεσεως των χειρων μου
Trans.di ēn aitian anamimnēskō se anazōpyrein to charisma tou theou o estin en soi dia tēs epitheseōs tōn cheirōn mou

Algemeen

Zie ook: Gaven, Hand (lichaamsdeel)
Handelingen 6:6, Handelingen 8:17, Handelingen 13:3, Handelingen 19:6, 1 Timotheus 4:14, 1 Timotheus 5:22

Aantekeningen

Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die in u is, door de oplegging mijner handen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

δι
Om
ην
welke
αιτιαν
oorzaak
αναμιμνησκω
indachtig maak

-
σε
ik
αναζωπυρειν
dat gij opwekt

-
το
-
χαρισμα
de gave
του
-
θεου
Gods
ο
die
εστιν
is

-
εν
in
σοι
-
δια
door
της
-
επιθεσεως
de oplegging
των
-
χειρων
handen
μου
mijner

Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die in u is, door de oplegging mijner handen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!