2 Timotheus 3:16

SVAl de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
Steph πασα γραφη θεοπνευστος και ωφελιμος προς διδασκαλιαν προς ελεγχον προς επανορθωσιν προς παιδειαν την εν δικαιοσυνη
Trans.pasa graphē theopneustos kai ōphelimos pros didaskalian pros elenchon pros epanorthōsin pros paideian tēn en dikaiosynē

Algemeen

Zie ook: Onderwijs, Woord van God
2 Petrus 1:21

PrikkelBijbel


Aantekeningen

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πασα
Al
γραφη
de Schrift
θεοπνευστος
is van God ingegeven
και
en
ωφελιμος
is nuttig
προς
tot
διδασκαλιαν
lering
προς
tot
ελεγχον
wederlegging
προς
tot
επανορθωσιν
verbetering
προς
tot
παιδειαν
onderwijzing
την
-
εν
die in
δικαιοσυνη
de rechtvaardigheid

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!