2 Corinthiers 12:9

SVEn Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.
Steph και ειρηκεν μοι αρκει σοι η χαρις μου η γαρ δυναμις μου εν ασθενεια τελειουται ηδιστα ουν μαλλον καυχησομαι εν ταις ασθενειαις μου ινα επισκηνωση επ εμε η δυναμις του χριστου
Trans.kai eirēken moi arkei soi ē charis mou ē gar dynamis mou en astheneia teleioutai ēdista oun mallon kauchēsomai en tais astheneiais mou ina episkēnōsē ep eme ē dynamis tou christou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειρηκεν
gezegd

-
μοι
Hij heeft tot mij
αρκει
genoeg

-
σοι
is
η
-
χαρις
genade
μου
Mijn
η
-
γαρ
want
δυναμις
de kracht
μου
Mijn
εν
wordt in
ασθενεια
zwakheid
τελειουται
volbracht

-
ηδιστα
liever
ουν
Zo zal ik dan
μαλλον
veel
καυχησομαι
roemen

-
εν
in
ταις
-
ασθενειαις
zwakheden
μου
mijn
ινα
opdat
επισκηνωση
wone

-
επ
in
εμε
mij
η
-
δυναμις
kracht
του
-
χριστου
van Christus

En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!