2 Corinthiers 1:11

SVAlzo gijlieden ook medearbeidt voor ons door het gebed, opdat over de gave, door vele personen aan ons teweeggebracht [ook] voor ons dankzegging door velen gedaan worde.
Steph συνυπουργουντων και υμων υπερ ημων τη δεησει ινα εκ πολλων προσωπων το εις ημας χαρισμα δια πολλων ευχαριστηθη υπερ ημων
Trans.synypourgountōn kai ymōn yper ēmōn tē deēsei ina ek pollōn prosōpōn to eis ēmas charisma dia pollōn eucharistēthē yper ēmōn

Algemeen

Zie ook: Bidden
Romeinen 15:30, 2 Corinthiers 4:15, Filippenzen 1:19

Aantekeningen

Alzo gijlieden ook medearbeidt voor ons door het gebed, opdat over de gave, door vele personen aan ons teweeggebracht [ook] voor ons dankzegging door velen gedaan worde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συνυπουργουντων
medearbeidt

-
και
ook
υμων
Alzo gijlieden
υπερ
voor
ημων
ons
τη
-
δεησει
door het gebed
ινα
opdat
εκ
door
πολλων
vele
προσωπων
personen
το
-
εις
aan
ημας
ons
χαρισμα
over de gave
δια
door
πολλων
velen
ευχαριστηθη
dankzegging

-
υπερ
teweeggebracht voor
υμων
-

Alzo gijlieden ook medearbeidt voor ons door het gebed, opdat over de gave, door vele personen aan ons teweeggebracht [ook] voor ons dankzegging door velen gedaan worde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!