2 Corinthiers 2:10

SVDien gij nu iets vergeeft, [dien vergeef] ik ook; want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, [heb ik het vergeven] om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan over ons geen voordeel krijge;
Steph ω δε τι χαριζεσθε και εγω και γαρ εγω ει τι κεχαρισμαι ω κεχαρισμαι δι υμας εν προσωπω χριστου
Trans.ō de ti charizesthe kai egō kai gar egō ei ti kecharismai ō kecharismai di ymas en prosōpō christou

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, satan

Aantekeningen

Dien gij nu iets vergeeft, [dien vergeef] ik ook; want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, [heb ik het vergeven] om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan over ons geen voordeel krijge;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ω
Dien
δε
gij nu
τι
iets
χαριζεσθε
vergeven heb

-
και
ook
εγω
ik
και
ook
γαρ
want
εγω
zo ik
ει
-
τι
-
κεχαρισμαι
vergeeft

-
ω
dien
κεχαρισμαι
ik vergeven heb

-
δι
om
υμας
uwentwil
εν
voor
προσωπω
het aangezicht
χριστου
van Christus

Dien gij nu iets vergeeft, [dien vergeef] ik ook; want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, [heb ik het vergeven] om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan over ons geen voordeel krijge;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!