2 Corinthiers 7:16

SVIk verblijde mij dan, dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben.
Steph χαιρω οτι εν παντι θαρρω εν υμιν
Trans.chairō oti en panti tharrō en ymin

Aantekeningen

Ik verblijde mij dan, dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

χαιρω
Ik verblijde mij

-
οτι
dan, dat
εν
ik in
παντι
alles
θαρρω
vertrouwen mag hebben

-
εν
van
υμιν
-

Ik verblijde mij dan, dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!