2 Thessalonicensen 3:13

SVEn gij, broeders, vertraagt niet in goed te doen.
Steph υμεις δε αδελφοι μη εκκακησητε καλοποιουντες
Trans.ymeis de adelphoi mē ekkakēsēte kalopoiountes

Algemeen

Zie ook: Galaten 6:9

Aantekeningen

En gij, broeders, vertraagt niet in goed te doen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

υμεις
gij
δε
En
αδελφοι
broeders
μη
niet
εκκακησητε
vertraagt

-
καλοποιουντες
in goed te doen

-

En gij, broeders, vertraagt niet in goed te doen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!