Daniel 4:21

SVEn wiens loof schoon, en wiens vruchten vele waren, en waar spijze aan was voor allen, onder wien het gedierte des velds woonde, en in wiens takken de vogelen des hemels nestelden;
WLCוְעָפְיֵ֤הּ שַׁפִּיר֙ וְאִנְבֵּ֣הּ שַׂגִּ֔יא וּמָזֹ֨ון לְכֹ֖לָּא־בֵ֑הּ תְּחֹתֹ֗והִי תְּדוּר֙ חֵיוַ֣ת בָּרָ֔א וּבְעַנְפֹ֕והִי יִשְׁכְּנָ֖ן צִפֲּרֵ֥י שְׁמַיָּֽא׃
Trans.4:18 En wiens loof schoon, en wiens vruchten vele waren, en waar spijze aan was voor allen, onder wien het gedierte des velds woonde, en in wiens takken de vogelen des hemels nestelden;

Algemeen

Zie ook: Vogels

Aantekeningen

En wiens loof schoon, en wiens vruchten vele waren, en waar spijze aan was voor allen, onder wien het gedierte des velds woonde, en in wiens takken de vogelen des hemels nestelden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

עָפְיֵ֤הּ

En wiens loof

שַׁפִּיר֙

schoon

וְ

-

אִנְבֵּ֣הּ

en wiens vruchten

שַׂגִּ֔יא

vele

וּ

-

מָז֨וֹן

waren, en waar spijze

לְ

-

כֹ֖לָּא־

aan was voor allen

בֵ֑הּ

-

תְּחֹת֗וֹהִי

onder

תְּדוּר֙

woonde

חֵיוַ֣ת

wien het gedierte

בָּרָ֔א

des velds

וּ

-

בְ

-

עַנְפ֕וֹהִי

en in wiens takken

יִשְׁכְּנָ֖ן

nestelden

צִפֲּרֵ֥י

de vogelen

שְׁמַיָּֽא

des hemels


En wiens loof schoon, en wiens vruchten vele waren, en waar spijze aan was voor allen, onder wien het gedierte des velds woonde, en in wiens takken de vogelen des hemels nestelden;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!