Efeziers 1:22

SVEn heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
Steph και παντα υπεταξεν υπο τους ποδας αυτου και αυτον εδωκεν κεφαλην υπερ παντα τη εκκλησια
Trans.kai panta ypetaxen ypo tous podas autou kai auton edōken kephalēn yper panta tē ekklēsia

Algemeen

Zie ook: Psalm 8:7, Mattheus 28:18, 1 Corinthiers 15:27, Hebreeen 2:8

Aantekeningen

En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
παντα
heeft alle
υπεταξεν
onderworpen

-
υπο
dingen
τους
-
ποδας
voeten
αυτου
Zijn
και
en
αυτον
heeft Hem
εδωκεν
gegeven

-
κεφαλην
tot een Hoofd
υπερ
boven
παντα
alle
τη
-
εκκλησια
der Gemeente

En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!