Efeziers 1:7

SVIn Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,
Steph εν ω εχομεν την απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου την αφεσιν των παραπτωματων κατα τον πλουτον της χαριτος αυτου
Trans.en ō echomen tēn apolytrōsin dia tou aimatos autou tēn aphesin tōn paraptōmatōn kata ton plouton tēs charitos autou

Algemeen

Zie ook: Schuld
Handelingen 20:28, Colossenzen 1:14, Colossenzen 4:18, Hebreeen 9:12, 1 Petrus 1:18

PrikkelLange zin


Aantekeningen

In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εν
In
ω
Welken
εχομεν
wij hebben

-
την
-
απολυτρωσιν
de verlossing
δια
door
του
-
αιματος
bloed
αυτου
Zijner
την
-
αφεσιν
de vergeving
των
-
παραπτωματων
der misdaden
κατα
naar
τον
-
πλουτον
den rijkdom
της
-
χαριτος
genade
αυτου
Zijn

In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!