Efeziers 2:1

SVEn u [heeft Hij mede levend gemaakt], daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
Steph και υμας οντας νεκρους τοις παραπτωμασιν και ταις αμαρτιαις
Trans.kai ymas ontas nekrous tois paraptōmasin kai tais amartiais

Algemeen

Zie ook: Romeinen 5:6, Colossenzen 2:13

Overzicht


Aantekeningen

En u [heeft Hij mede levend gemaakt], daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
υμας
-
οντας
waart

-
νεκρους
daar gij dood
τοις
-
παραπτωμασιν
door de misdaden
και
en
ταις
-
αμαρτιαις
de zonden

En u [heeft Hij mede levend gemaakt], daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!