Efeziers 4:28

SVDie gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.
Steph ο κλεπτων μηκετι κλεπτετω μαλλον δε κοπιατω εργαζομενος το αγαθον ταισ χερσιν ινα εχη μεταδιδοναι τω χρειαν εχοντι
Trans.o kleptōn mēketi kleptetō mallon de kopiatō ergazomenos to agathon tais̱ chersin ina echē metadidonai tō chreian echonti

Algemeen

Zie ook: Arbeid, Werken, Armen (zorg voor), Dief, Diefstal, Stelen, Hand (lichaamsdeel)
Handelingen 20:35, 1 Thessalonicensen 4:11, 2 Thessalonicensen 3:8, 2 Thessalonicensen 3:12

Aantekeningen

Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
κλεπτων
Die gestolen heeft

-
μηκετι
niet meer
κλεπτετω
stele

-
μαλλον
liever
δε
maar
κοπιατω
arbeide

-
εργαζομενος
werkende

-
το
-
αγαθον
dat goed
ταις
-
χερσιν
is met de handen
ινα
opdat
εχη
hij hebbe

-
μεταδιδοναι
mede te delen

-
τω
-
χρειαν
dengene, die nood
εχοντι
heeft

-

Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!