Efeziers 6:8

SVWetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije.
Steph ειδοτες οτι ο εαν τι εκαστοσ ποιηση αγαθον τουτο κομιειται παρα του κυριου ειτε δουλος ειτε ελευθερος
Trans.eidotes oti o ean ti ekastos̱ poiēsē agathon touto komieitai para tou kyriou eite doulos eite eleutheros

Algemeen

Zie ook: Huistafels

Aantekeningen

Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειδοτες
Wetende

-
οτι
dat
ο
-
εαν
zo
τι
wat
εκαστος
een iegelijk
ποιηση
gedaan zal hebben

-
αγαθον
goed
τουτο
hij datzelve
κομιειται
zal ontvangen

-
παρα
van
του
-
κυριου
den Heere
ειτε
hetzij
δουλος
dienstknecht
ειτε
hetzij
ελευθερος
vrije

Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!