Filippenzen 2:14

SVDoet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;
Steph παντα ποιειτε χωρις γογγυσμων και διαλογισμων
Trans.panta poieite chōris gongysmōn kai dialogismōn

Algemeen

Zie ook: Romeinen 12:17, 1 Petrus 2:12, 1 Petrus 4:9

Aantekeningen

Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παντα
alle dingen
ποιειτε
Doet

-
χωρις
zonder
γογγυσμων
murmureren
και
en
διαλογισμων
tegenspreken

Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!